Pro koho je program QComposer určen

Pro ty, kteří potřebují vypracovat kvalitní nabídky a rozpočty.
Velmi výhodný pro obory, kde jsou
položky materiálu a práce vzájemně provázány.
QComposer je určen zejména těmto pracovníkům:

Uplatní se zejména ve firmách se zaměřením na obory:
Obchodní činnost spojená s dodávkou materiálu a práce, Elektromontáže,
Slaboproudé instalace EZS, EPS, STA, CCTV, JČ, MR, MaR, Výroba rozváděčů, Klempířství, Topení-Voda-Plyn, Vzduchotechnika, Návrhy interiérů, Regulace atd.
QComposer je výhodný tam, kde je spojena dodávka materiálu a prací

Jaké problémy spojené s vytvářením nabídek a projektů, QComposer řeší?.

www.PodporaObchodu.cz = nabídky - rozpočty - kalkulace